Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 49
 1. #16
  Wolf's Avatar
  Join Date
  Jul 2009
  Gender
  male
  Location
  666
  Posts
  12,422
  Reputation
  286
  Thanks
  1,156
  Quote Originally Posted by Viibez>EndRi(a)T View Post
  lol fucking title edit

  btw only you say "im yo daddy" Oo

  @ EndRiT
  Dave also says that

 2. #17
  Viibez>EndRi(a)T's Avatar
  Join Date
  Jul 2010
  Gender
  male
  Posts
  26
  Reputation
  10
  Thanks
  0
  My Mood
  Bitchy
  Quote Originally Posted by Wolf View Post


  Dave also says that
  gtfo guy who think i am Dutch

 3. #18
  CaT-'s Avatar
  Join Date
  Jun 2009
  Gender
  female
  Posts
  7,335
  Reputation
  311
  Thanks
  488
  My Mood
  Amused
  doingit wrong


  ex-
  ex-x2
  ex-

 4. #19
  Dave84311's Avatar
  Join Date
  Dec 2005
  Gender
  male
  Location
  The Wild Wild West
  Posts
  29,868
  Reputation
  4042
  Thanks
  37,710
  My Mood
  Devilish
  Hai stupid bitch.

  THE EYE OF AN ADMINISTRATOR IS UPON YOU. ANY WRONG YOU DO IM GONNA SEE, WHEN YOU'RE ON MPGH, LOOK BEHIND YOU, 'CAUSE THATS WHERE IM GONNA BE


  "First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you lose.” - Dave84311

  HAD VIRTUAL DETOX

 5. #20
  Inna's Avatar
  Join Date
  Jun 2007
  Gender
  male
  Posts
  11,161
  Reputation
  61
  Thanks
  270
  My Mood
  Tired
  banned by rainbow sheep

 6. #21
  CaT-'s Avatar
  Join Date
  Jun 2009
  Gender
  female
  Posts
  7,335
  Reputation
  311
  Thanks
  488
  My Mood
  Amused


  ex-
  ex-x2
  ex-

 7. #22
  Inna's Avatar
  Join Date
  Jun 2007
  Gender
  male
  Posts
  11,161
  Reputation
  61
  Thanks
  270
  My Mood
  Tired
  disturbing

 8. #23
  Viibez>EndRi(a)T's Avatar
  Join Date
  Jul 2010
  Gender
  male
  Posts
  26
  Reputation
  10
  Thanks
  0
  My Mood
  Bitchy
  Quote Originally Posted by CaT- View Post
  i am eating -.-

 9. #24
  Wolf's Avatar
  Join Date
  Jul 2009
  Gender
  male
  Location
  666
  Posts
  12,422
  Reputation
  286
  Thanks
  1,156
  Quote Originally Posted by Viibez>EndRi(a)T View Post
  gtfo guy who think i am Dutch
  Oh no! I thought someone, who i don't care about, was a dutchie! When he was actually a german! I'm so embarrassed! It was such a stupid mistake, i mean two countries which languages are almost identical... And i got them mixed up?! I must be so stupid!

 10. #25
  CaT-'s Avatar
  Join Date
  Jun 2009
  Gender
  female
  Posts
  7,335
  Reputation
  311
  Thanks
  488
  My Mood
  Amused


  ex-
  ex-x2
  ex-

 11. #26
  Austin's Avatar
  Join Date
  Mar 2010
  Gender
  male
  Location
  Great White North
  Posts
  30,004
  Reputation
  5407
  Thanks
  8,005
  My Mood
  Lurking
  thats what first class cocksuck gets.

  https://www.youtube.com/watch?v=QvmrROz7Plo
  VIP Support // May 2011
  CF Minion // January 2012
  Newsforce // August 2012
  Minion+ // March 2013
  Moderator // August 2014
  Former Staff // January 2015
  General Minion // July 2015
  Publicist // December 2015


 12. #27
  CaT-'s Avatar
  Join Date
  Jun 2009
  Gender
  female
  Posts
  7,335
  Reputation
  311
  Thanks
  488
  My Mood
  Amused
  i҉҉T҉HE ͡҉SWHO҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉҉̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌… ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉҉̔̕̚̕̚҉; ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿…
  ̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕… ҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿… ͡҉҉ ̕̚̕҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔… ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿… ͡"҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿… ͡
  B҉e҉h҉i҉n҉SINGS THED҉
  ̔̕̚̕҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑… ͡҉҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚ ҉҉̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌…
  SONG
  H̔̕̚̕̚҉҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿… ͡THAT WILL ENDE҉ THE WORLD҉҉̔̕̚̕̚҉
  ̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚L҉; ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿…
  L͡"҉҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑…


  ex-
  ex-x2
  ex-

 13. #28
  GeoForReal's Avatar
  Join Date
  Aug 2008
  Gender
  male
  Location
  Idk?
  Posts
  685
  Reputation
  10
  Thanks
  35
  My Mood
  Hot
  lol funny picture but gey thread
  Thanx _Martin (Vladimir) for the SIG!!!!  ITS AWESOME!!@!@

  My Playstation Network ID has an i at the end its just capitol...


 14. #29
  Austin's Avatar
  Join Date
  Mar 2010
  Gender
  male
  Location
  Great White North
  Posts
  30,004
  Reputation
  5407
  Thanks
  8,005
  My Mood
  Lurking
  vibez is gay. he deserves it. 1CCS. 1st class cock suck.

  https://www.youtube.com/watch?v=QvmrROz7Plo
  VIP Support // May 2011
  CF Minion // January 2012
  Newsforce // August 2012
  Minion+ // March 2013
  Moderator // August 2014
  Former Staff // January 2015
  General Minion // July 2015
  Publicist // December 2015


 15. #30
  CaT-'s Avatar
  Join Date
  Jun 2009
  Gender
  female
  Posts
  7,335
  Reputation
  311
  Thanks
  488
  My Mood
  Amused
  Îͫ͂̓͏̶̳̜͓̳̤̭̪͈̫̙͙͈͓͎͎ ̉̈́̾̓͏̴̵͍̰̳̟͚̠̼̙̙͍͔͙̖̹͎͍͙̭̣A̸̧̨̡͇̟̼͙ͬͯͩ̅̔ͬ̀ͬ̋͗ͤ͐̍̎̍ ̻͓̯̰̯͉͇͓͖̖̟̼͚̲M̷̉̽̋̎̃ͤ̈́͟͡͠͏̟͖͓̪̻̻͚͎̰̬̙̻̘̟ ̞̯͇̖͍͇̣̠̫̥ͥ͊̈́ͤ͋͋ͭ͐́̕ͅC̡͉͕͕̞̤͍̰̾ͧ̀͋͌̈́̽̉͌͊̒͊ͯ̐͐̆̂ͥ̚̕ ̺̻͎͈͙̤ͅAͬ́̅́̌̒̅̐̇̽̔ͬͣ̽̽ͯ́́͢҉̥͎̗̞͓͎̦̭͔̲T̶̛̰͇̬̰̎̑͋ͨ́ ̰͎͖͚̱ͅ ̴͔͕̰̟̲͉̰͉̺̟ͮ̐̓ͩ͂ͨ͞͡Ŵ̉̓̀̾ͮ̌ͣ͆ͦ̏͒́҉̴̷̧̛̤͎͖͙͇̲͔̲̪͉Hͬ ̷̺̯͉͍͕̪̗ͦͩ̄͛̐͗̂̂̈́ͭͨ́O̸̸̞͔͉͇̹ͯ̀ͣ̋̋̇̒̊̓̓̅̽̿͌̾ͫ͂͒̇̕͞ͅ ̟̱̝̥͎͇̱̬͇̩ ͧͫͪ̍͗̄̄̽̾̔͊͏̵̶̢̯̞͙͉͖̻͈̻̥̜͚̘̜͕͉̯͕̖Ẃ̴̴̛͗ͥͤ̾̐ͣ̅̏ͮ͋͢͢ ̞̯̭̺Âͯ́͋̄̑̀ͤ͌ͧ͛͆̄̂͏҉̫͇̼͈̩̲͍͎͍Ì̡̮̹͙͓͇͙͖̽̑̋̀͜͞T̑̓ͪ ̊̄͋̈́̔̐ͯ͊̌͒͋ͮ͛҉͖͈͙͙̘̗͖͔̜͙̰͟ͅSͮͮ̎̃ͪ̍̏ͮ͝҉̰̖̯̝͉̤͇̰͕̤͔̻ ͍ ̷̛̛͍͍̦̫̼̋ͬͭ͊̀͠ͅB̆̿̇́ͫͤͧ̊̏̌̅ͨͩ̽ͩ͌ͣ̂̔̀͢҉̖̹͔̖̤Êͤ̐͋̏ͬ ̵̨̢͂̃͛̇ͩͤ͋͊̐̓҉͚̠͉͖͖̯͉̘̟̙̯͎͈̟̤͉ͅͅḨ̥̳͛ͩͭ̔̽ͦ̽̇̉ͬ̊͊̚͜ ̥̗̝̺̜͍̖̹̟̜̺͖̥̥͖I̶̸ͭͣ̈͗ͨ̒̔̆ͧ̀ͪ̄́̾̀͏̦̮̻̩̺̹͕̬͖̹̀͢N̓̿̚ ̞̤̫͕͙̥̯͇̘̲̻̟͔͔̖̔͑́̀͟͞͝D̨̢̜̙̝̺̰̮̺̟̪͔̩̹͐ͯͫ̂̔͋̎̑͘ ͉̝̟̭ ̸̡̱̟͓̫ͥ́̄̓̒̃ͧ͂̍ͧ̍ͭ̋ͣ̾͂ͫT̸̠͍̮̯̼̤̗̼ͣͪ͒́́̐ͦ̓̋ͣͥͥ́̾̏ͭ͟ ̤̘̜H̴̛̹͎̳̞͕̝̻̫̰̠̳̤͇̞̯̗̼̄͛ͯ̑ͦ̆̈́̍ͦͧ͗͛̎̇̎́͝͠Ȩ̷̋̐̂ͩͣͭ ͇̫͍̪̞̬̣͈̼̣̹̟͚͎͕̲̳ ̸̧͊̏̿͋́͛͏̟̹̬̬̻̟̻̝Ŵ̵̝̹̭͔͙̻̥̤͉̼̲̀̐͋̈́̿̌͂̎͑̔͛ͬ̋ͨ̌ͩ̏͐̀ ̮A̮̬̮̲̞͕̹̥̫͓̎̇̽ͤ̃̑̄ͭ̒͑̍̐ͯ̿̚͘͟͞͝L̛̰̯͍̠̬̰̖ͮ̍̌͛͌͗̒ͪ̉͢ ̗̜̘͚L̸̑ͦ̒ͫ́ͣ̍͡͡҉͕̺͎͉̙̖ͅ ̡̯̺̤̜̖̙̘̘̤͎̼ͥ̒̎ͤ̏͌ͥ͌̋͋ͧͧ̑ͪ̑̔̚͟ͅTͬ̽͋ͪͮ̉̀̒̈̅ͮ͑̾̌ͤ́̏͘ ̸͖̦̱̣̪̼̹̝̲̣̠́Ȍ̴̡̢͖̦̪̣̹̩̯̱͈̉̑ͯ̓ͤ̈̃ͤ͐ͧͮ͗̍ͅ ̴͈̜̘̮͕͙͒̈̅̋ͦ̂͌͘K͎̜͚̮̼͇͈̦̬͍̥̩͔͇̝̞ͣ͂͂̑ͧ̈́ͦ̐̂͂ͮ̇̽ͪͤͩ̕I ̸̶̸̩͕̥͇̫͈̝̩͓͙̻͕̙̓̓̀̾̓ͭ̇̈́͠͠ͅL̷̛ͨͤ̓̃ͦ̿̅̾ͣ͂̅̈́ͮ̇̕͏̩̫̮̭ ̹͖̣̯̹̳͈͓̙̞̭͎ͅĻ̨ͩ͂̈̾̄ͭ̄̔͑ͫ̆̚͜͏̮̗̹̺̕


  ex-
  ex-x2
  ex-

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Similar Threads

 1. /hai guys im legendaryfag
  By EndRiT in forum General
  Replies: 50
  Last Post: 06-15-2010, 04:14 AM
 2. HAI GUYS
  By Saxony-Alexander in forum General
  Replies: 11
  Last Post: 04-02-2010, 10:43 PM
 3. Hai guys
  By Enz in forum Member Introduction & Return
  Replies: 22
  Last Post: 08-28-2009, 06:06 AM
 4. hai guys. <3
  By x.navi.x in forum General
  Replies: 62
  Last Post: 02-12-2009, 02:37 PM
 5. Stupid bitch at emmys
  By NeedHacksBad in forum General
  Replies: 7
  Last Post: 09-20-2007, 03:08 PM