Leo & Satan- Algebra Aversion:
[YOUTUBE]SgDZ9LhZ2_g[/YOUTUBE]

Leo & Satan 2- Sugar Trip:
[YOUTUBE]puy52LVqG7c[/YOUTUBE]

Leo & Satan FanArt Corner:
[YOUTUBE]SPQ13u90OPM[/YOUTUBE]