Results 1 to 5 of 5
 1. #1
  konradmm's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Gender
  male
  Posts
  134
  Reputation
  10
  Thanks
  2,021
  My Mood
  Sad

  GTA V Private Public Session Creator [Easy-Tool]

  Hello.
  Its just another attempt to reinvent the wheel, i do realise there are some macros already that doing similar things, however i wanted to create something on my own with some lil extra features.

  Features:
  - Simple yet beautiful (in my humble opinion) GUI
  - 1-Click Easy Use
  - Ability to minimize program to use later without re-running
  - Automatically asks for Admin privillages (if needed)
  - Cool icon in tray!
  - Open-Source!

  Instructions:
  1. Simply Run the program
  2. Click the Start Hacking button after you joined Public Online Session
  3. Watch the magic
  ?. Press F11 any time to minimize

  Screens:
   

  Source:
   

   


  Code:
  #NoEnv ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.
  ; #Warn ; Enable warnings to assist with detecting common errors.
  SendMode Input ; Recommended for new scripts due to its superior speed and reliability.
  SetWorkingDir %A_ScriptDir% ; Ensures a consistent starting directory.
  #SingleInstance, Force
  
  if not A_IsAdmin
  {
    Run *RunAs "%A_ScriptFullPath%" 
    ExitApp
  }
  
  TrayIcon := "AAABABgAEBAAAAEAIABoBAAAhgEAABAQAAABACAAaAQAAO4FAAAQEAAAAQAgAGgEAABWCgAAEBAAAAEAIABoBAAAvg4AABAQAAABACAAaAQAACYTAAAQEAAAAQAgAGgEAACOFwAAEBAAAAEAIABoBAAA9hsAABAQAAABACAAaAQAAF4gAAAQEAAAAQAgAGgEAADGJAAAEBAAAAEAIABoBAAALikAABAQAAABACAAaAQAAJYtAAAQEAAAAQAgAGgEAAD+MQAAEBAAAAEAIABoBAAAZjYAABAQAAABACAAaAQAAM46AAAQEAAAAQAgAGgEAAA2PwAAEBAAAAEAIABoBAAAnkMAABAQAAABACAAaAQAAAZIAAAQEAAAAQAgAGgEAABuTAAAEBAAAAEAIABoBAAA1lAAABAQAAABACAAaAQAAD5VAAAQEAAAAQAgAGgEAACmWQAAEBAAAAEAIABoBAAADl4AABAQAAABACAAaAQAAHZiAAAQEAAAAQAgAGgEAADeZgAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgICA/4CAgP8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAgP8AgID/gICA/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAgP8AgAD/AIAA/4CAgP8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAgID/AIAA/wCAAP8AgID/gICA/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAgID/AIAA/wCAAP8AgAD/AIAA/4CAgP8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgICA/wCAAP8AgAD/AIAA/4CAgP+AgID/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgICA/wCAAP8AgAD/AIAA/wCAgP/AwMD/AAAA/4CAgP8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAgP8AgID/AIAA/wCAAP+AgID/AAAAAICAgP+AgID/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAgP8AgAD/AICA/wCAgP8AgID/gICA/wAAAACAgID/AAAA/4CAgP8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAgID/gICA/4CAgP8AgID/gICA/wAAAAAAAAAAAAAAAICAgP+AgID/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAgID/gICA/4CAgP+AgID/AICA/4CAgP8AAAAAAAAAAAAAAACAgID/AIAA/4CAgP8AAAAAAAAAAICAgP+AgID/gICA/8DAwP/AwMD/gICA/4CAgP+AgID/gICA/4CAgP+AgID/gICA/wCAgP8AgID/gICA/4CAgP+AgID/gICA/4CAgP+AgID/gICA/4CAgP+AgID/gICA/4CAgP+AgID/gICA/4CAgP+AgID/gICA/4CAgP+AgID/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//wAA/n8AAP4/AAD8PwAA/B8AAPgfAAD4HwAA8A8AAPBPAADgRwAA4OcAAMDjAAAAAAAAAAAAAP//AAD//wAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcnJy/5aWlv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHh6ef8saUP/h4eH/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIyMjP8XRSn/Anwx/4OUiv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABydXP/A24s/wF9Mf8+hVn/eXl5/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACNjY3/EUUl/wF7Mf8BeTH/BGQq/4eRi/8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa3Bt/wJvLf8BeDH/Ancw/0dcT/9TeWL/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjY2N/xBFJv8DdzL/AXEw/ytzSv+6urr/Fzkm/4uPjf8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGZsaP8lf0r/FHk//wZrM/+Bk4n/AAAAAG1xb/9jhnP/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIyMjP8uVkD/PI9g/yR7TP82b1L/hoaG/wAAAACLi4v/DzUg/42Pjv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABlamf/ZaF//1KZcv81gVn/hZKM/wAAAAAAAAAAAAAAAFhiXP9ukH3/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACNjY3/Yn5v/3+xlv9oooP/QHdb/5iYmP8AAAAAAAAAAAAAAAB4eHj/FGE1/5SYlv8AAAAAAAAAAHNzc/+SlJT/h5WP/6TEtf+WvKn/fa2U/2CVe/+KlZD/enp6/11dXf+Iion/Vnxo/yKCS/8+hFr/h5CL/3R0dP97e3v/dXV1/3V1df91dXX/dXV1/3V1df91dXX/dXV1/39/f/9sbGz/gICA/3h5eP94eXj/eHl4/3d4eP99fX3/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//wAA/n8AAP4/AAD8PwAA/B8AAPgfAAD4HwAA8A8AAPBPAADgRwAA4OcAAMDjAAAAAAAAAAAAAP//AAD//wAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcnJy/5aWlv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHh6ef8saUP/h4eH/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIyMjP8XRSn/Anwx/4OUiv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABydXP/A24s/wF9Mf8+hVn/eXl5/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACNjY3/EUUl/wF7Mf8BeTH/BGQq/4eRi/8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa3Bt/wJvLf8BeDH/Ancw/0dcT/9TeWL/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjY2N/xBFJv8DdzL/AXEw/ytzSv+6urr/Fzkm/4uPjf8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGZsaP8lf0r/FHk//wZrM/+Bk4n/AAAAAG1xb/9jhnP/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIyMjP8uVkD/PI9g/yR7TP82b1L/hoaG/wAAAACLi4v/DzUg/42Pjv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABlamf/ZaF//1KZcv81gVn/hZKM/wAAAAAAAAAAAAAAAFhiXP9ukH3/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACNjY3/Yn5v/3+xlv9oooP/QHdb/5iYmP8AAAAAAAAAAAAAAAB4eHj/FGE1/5SYlv8AAAAAAAAAAHNzc/+SlJT/h5WP/6TEtf+WvKn/fa2U/2CVe/+KlZD/enp6/11dXf+Iion/Vnxo/yKCS/8+hFr/h5CL/3R0dP97e3v/dXV1/3V1df91dXX/dXV1/3V1df91dXX/dXV1/39/f/9sbGz/gICA/3h5eP94eXj/eHl4/3d4eP99fX3/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//wAA/n8AAP4/AAD8PwAA/B8AAPgfAAD4HwAA8A8AAPBPAADgRwAA4OcAAMDjAAAAAAAAAAAAAP//AAD//wAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcnJypJaWls8WFhYxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALS0tRHh6ef8saUP/h4eHpwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYyMjMoXRSn/Anwx/4OUivsEBAQhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADk5OVFydXP/A24s/wF9Mf8+hVn/eXl5kgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAONjY3VEUUl/wF7Mf8BeTH/BGQq/4eRi/QAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFRUVfa3Bt/wJvLf8BeDH/Ancw/0dcT/9TeWL/ZGRkfQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGjY2N3hBFJv8DdzL/AXEw/ytzSv+6urr/Fzkm/4uPjekAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUVFRbGZsaP8lf0r/FHk//wZrM/+Bk4n9KSkpf21xb/9jhnP/Tk5OaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4yMjOcuVkD/PI9g/yR7TP82b1L/hoaGqgAAAAOLi4veDzUg/42PjtsAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYH1lamf/ZaF//1KZcv81gVn/hZKM/RISEi0AAAAAV1dXclhiXP9ukH3/QEBAXAAAAAAAAAAAAAAAABcXFyuNjY31Yn5v/3+xlv9oooP/QHdb/5iYmMMAAAAAAAAAAAAAAB54eHj/FGE1/5SYluQGBgYcAAAAAHNzc8aSlJT4h5WP/6TEtf+WvKn/fa2U/2CVe/+KlZD9enp6411dXZKIionwVnxo/yKCS/8+hFr/h5CL93R0dNB7e3vfdXV1/3V1df91dXX/dXV1/3V1df91dXX/dXV1/39/f/9sbGyogICA/3h5eP94eXj/eHl4/3d4eP99fX3vAAAACwAAAAwAAAAMAAAADAAAAAwAAAAMAAAADAAAAAwAAAAMAAAACgAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//wAA/j8AAPw/AAD4HwAA+B8AAPAPAADwDwAA4AcAAOAHAADAAwAAw"
  TrayIcon .= "EMAAIDBAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//wAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgICAAIB+gACNl40AeqB6AKOiowCioqIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHBwcABiYGIHtLe0dZ+pn6qLi4s2ioqKAICAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKiogCampoAnZudT2ZzZv1NjE3/mZeZjEFDQQR/f38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMjIwAkJGQCo2KjbUvaS//C3oL/3iWeOuml6YloqCiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAgIAAlpaWAJiUmEpremv1A2gD/wCCAP9Bh0H/lJeUmIKVggCioqIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcHBwAHRydAaVkpWwK10r/wCAAP8AgAD/CnoK/3uQe+OVkpU2dHR0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAb29vAImJiQCdnJ1PZ3Fm+QZzBv8AgAD/D4AP/zJeMv9Pdk//eXh5jAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH19fQA6OjobjYqLuTBpNf8AewD/AH8A/0GMQf+Hg4X/KUJD/1FtbehbR0cVWVlZAAAAAAAAAAAAAAAAAGdnZwBdXF0AQT8/mUtZWv8CaFn/AIIk/w2CDP98knzhT05PrkxSUvhma2vym5mZSZiYmACAgIAAAAAAAICAgAAtLS0AFhQWNmVuZOM0a0P/JICC/wCAcf9Bh1//lJeQl7u4uxGAgIDaSEhI/5GPkbB1dnUGcHBwAAAAAACAgIAAR0dHA46OjoxiZGL/c3lx/26AgP8ZgIH/d5WY6qeXmSS8u7wAoqGiZVleWf9ogWj5nJucT5ycnAB/f38AfX19F8DAwC5+fn7rgoKC/4uLi/97gID/aYCA/4iGhuqCg4MidXV1B4uJimhuhHj/OohK/6aprbjJxccjfX19F4CAgOh6enrrioqK/qOjo/+YmJj/gX9//3GAgP9tfX3/kpCQuICAgLV9fH30L3xd/wF/Sv9Bgln/eHt264CAgOiPj4/oi4uL6KKiouenp6fnp6en56mnp+eWqKjnf5GR54eGhulpaWnplJOU6HWWded2qXbndKF054eLh+iQj5Donp6eGOLi4hjU1NQY0NDQGNDQ0BjP0NAY29DQGPDl5Rh1dnYYTU1NGNfX1xjw3PAY78/vGPDU8Bjl4uUYnp6eGJmZmQDAwMAAwMDAAMDAwADAwMAAwMDAAMDAwADExMQAfHx8AFhYWAC9vb0AwMDAAMDAwADAwMAAwMDAAJmZmQD4HwAA+A8AAPAPAADwDwAA4AcAAOADAADAAwAAwAMAAIABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZmZmAGZlZQB8gH4AdId7AJubmwCam5oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFJSUgBBQEEHnJ2cdZOWlKqCgYE2gH9/AHR0dAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJiYmACIh4gAiYeIT15rY/1Kelz/i5OOjDwjMgRzc3MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+fn4AgH9/Cn9+f7UuYEH/DHY0/3GQfeuViZAll5mYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACEhIQAi4uLAI2JjEpicmj1BWUq/wB9MP9BhVz/gYWDmHOGegCAgIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeHh4AIN+gQaKioqwJlo6/wB4L/8AeTD/FGk2/3aHfeNhX2A2WllaAD8/PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAe3t7AIyMjACcmptPV2he+QVnLP8AeDD/DHY3/z9nT/9Tb17/e358jAAAAAQ8PDwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIiIiABfX18bf39/uSpgQP8CczD/AHAu/zp+V/+PlJH/QVhL/218dOiJfYQVfn5+AAAAAAAAAAAAAAAAAHBwcABwcHAAYV9gmV1sY/8hcUL/FHpA/xJtO/9uinvhcG1vrlxqYvhac2XylpuYSYiUjQCBgYEAAAAAAE1NTQBISEgARUVFNnZ3d+NDaVP/O45f/yN6S/9DeV3/jJGPl4mEhxFwcXDaP1xM/4mVjrB/cnkGdHNzAAAAAABWVlYAAAAAA3p5eoxibGf/WpFz/1KZcv86f1v/eI6D6p6XmiS7u7sAlpWVZU5dVf9ZeGb5mpqaT5iZmABcW1sATk5OF6alpS57fn3rcox+/3+xlv9opIT/YpR6/3R7d+psaGoiFRUVB3Bub2hgamT/NXFP/4acj7i6s7cjUFBQF2hoaOiBgoLrc355/oGbjv97nYz/aJF8/1h/bP9yfXj/g4ODuGBfYLV3eXj0TWha/x1oPf9DdFf/eH9762pqauh4eHjoh4iH6IuPjeeKj43nh42K54OLh+d/iIPngIaD53x8fOliYWLphoiH6HWDe+d1iH3ncoV654CGguh/f3/ocnJyGL28vBi5trcYuba4GLu3uRi+ubsYwbu+GMXBwxh9fX0YT09PGLu5uhjOxcoYzsLJGM/DyhjHxMYYfX19GHR0dACoqKgAp6enAKenpwCnp6cAp6enAKenpwCqqqoAfX19AFZWVgCmpqYAq6urAKurqwCrq6sArKysAH5+fgD4HwAA+A8AAPAPAADwDwAA4AcAAOADAADAAwAAwAMAAIABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZmZmAGZlZQB8gH4AdId7AJubmwCam5oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFJSUgBBQEEHnJ2cdZOWlKqCgYE2gH9/AHR0dAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJiYmACIh4gAiYeIT15rY/1Kelz/i5OOjDwjMgRzc3MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+fn4AgH9/Cn9+f7UuYEH/DHY0/3GQfeuViZAll5mYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACEhIQAi4uLAI2JjEpicmj1BWUq/wB9MP9BhVz/gYWDmHOGegCAgIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeHh4AIN+gQaKioqwJlo6/wB4L/8AeTD/FGk2/3aHfeNhX2A2WllaAD8/PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAe3t7AIyMjACcmptPV2he+QVnLP8AeDD/DHY3/z9nT/9Tb17/e358jAAAAAQ8PDwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIiIiABfX18bf39/uSpgQP8CczD/AHAu/zp+V/+PlJH/QVhL/218dOiJfYQVfn5+AAAAAAAAAAAAAAAAAHBwcABwcHAAYV9gmV1sY/8hcUL/FHpA/xJtO/9uinvhcG1vrlxqYvhac2XylpuYSYiUjQCBgYEAAAAAAE1NTQBISEgARUVFNnZ3d+NDaVP/O45f/yN6S/9DeV3/jJGPl4mEhxFwcXDaP1xM/4mVjrB/cnkGdHNzAAAAAABWVlYAAAAAA3p5eoxibGf/WpFz/1KZcv86f1v/eI6D6p6XmiS7u7sAlpWVZU5dVf9ZeGb5mpqaT5iZmABcW1sATk5OF6alpS57fn3rcox+/3+xlv9opIT/YpR6/3R7d+psaGoiFRUVB3Bub2hgamT/NXFP/4acj7i6s7cjUFBQF2hoaOiBgoLrc355/oGbjv97nYz/aJF8/1h/bP9yfXj/g4ODuGBfYLV3eXj0TWha/x1oPf9DdFf/eH9762pqauh4eHjoh4iH6IuPjeeKj43nh42K54OLh+d/iIPngIaD53x8fOliYWLphoiH6HWDe+d1iH3ncoV654CGguh/f3/ocnJyGL28vBi5trcYuba4GLu3uRi+ubsYwbu+GMXBwxh9fX0YT09PGLu5uhjOxcoYzsLJGM/DyhjHxMYYfX19GHR0dACoqKgAp6enAKenpwCnp6cAp6enAKenpwCqqqoAfX19AFZWVgCmpqYAq6urAKurqwCrq6sArKysAH5+fgD4HwAA+A8AAPAPAADwDwAA4AcAAOADAADAAwAAwAMAAIABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUlJSADc3NwAAAAALAAAAEQAAAAQAAAAAERERAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACwsLABgYGAAPDw8QgoKCi4aJiLZramo9u7m6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8Ac3FyVV1rYvNKel3/dn15nxEGDAhKSUkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABjY2MAQkJCEXZ1dbcuYEH/DHY0/26Oe+ZdVVo2aWpqAAEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAApaSkAGlmaF5gcGb1BWUq/wB9MP9Ahlv/e398jwAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA6OjoAMTExACwrLBl+fn69JVo6/wF4L/8AeTD/FWk2/3WHfNhTUFIvYF9gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYAP///wB5d3hnVmZc+AVnLP8AeDD/DHY3/z9nT/9Sb17+fH99fQAAAAIqKioAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGVlZQBTU1MadHR0ySpgQP8CczD/AHAu/zp/V/+Sl5T7QVlL/3CBd9NeVlsedXV1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8Ab2xtcl9uZfohcUL/FHpA/xJuO/9phXXmbGlrnF1rY/NXcGL6bHBub////wAAAAAAAAAAAP///wBXV1cARENEJHt8fMxCaVP/O45f/yN6S/9CeVz/foOBoD07PCJucG/IP11M/3yHgcErKCobLy8vADMzMwBTU1MAAAAAAnl4eH9jbWj9WpFz/1KZcv86f1v/dYuA6V1ZWz////8AfHt8ck1dVP1XdmT3eHh4Zv///wBRUVEAUVFREG5ubkZ8f33gcox+/3+xlv9opIT/YpR6/3qDf8FiXmAeFxcXCnZ0dU5ha2XqNXFP/3mLgNFxbW85UFBQEGxsbLl+f3/qc314/4Gbjv97nYz/aJF8/1h/bP9zfnn2fHt8s1tbW6V4enngTWla/R1oPf9DdFb/dn14521tbcJ5eXnPhYeG6oqOjOmJjozphoyJ6YKKhul9h4LpfoSB7IiIiMZoaGi+g4aE7HSBeup0hnzqcYR56n6Eget/fn/eU1NTHoWEhCKCgIEigoCBIoSBgiKGgoQiiIOFIomHiCJjY2McOTk5HXd2dyWEfoElhHyAJYR9gSWAfX8lUVFRI3FxcQCenp4AnZ2dAJ2dnQCdnZ0AnZ2dAJ2dnQCfn58Ag4ODAFdXVwCZmZkAnp6eAJ6engCenp4An5+fAHZ2dgDwDwAA8A8AAPAPAADgBwAAwAMAAMADAADAAwAAgAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASkpKABoaGgAAAAAOAAAAHAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkpKQAHCAcKYF9gomlmadw9PD1IS0pLADExMQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJmZmQB1dXUAXFlcTGl2afZHeUf/dn91swAAAAsXFxcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQkJAAmJWYCZKRkrMubS3/B4MO/2+ZhOmViJAnjYuMAICAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACZmZkAm5qbAJ+bn0xqfGr2BnQG/wCAAP83klH/l6Okf3vCsgCDg4MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcXFxAK+trwmJiImzG1ob/wB/AP8AgQD/DWkT/4WSh913cXYieHd4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP///wCLiItZVmhW9QBuAP8AgQD/CIMI/zpnOv9QaFD/YmRigP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQAA2NTYiZ2Zm3hlYHf8AfwD/AIAA/zGKMf+YnJj/SV1J/298b902MTYiQD9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8AZ2VmgE5hW/8AbU7/AIEs/weCB"
  TrayIcon .= "/9ljWXyfXh9nFhkWPFNeU3/YGFggP///wAAAAAAAAAAAICAgABOTk4AMjIyInFvcN0/WFj/JX+C/wCAa/8ziz//c3pysSUhJSBubm3YMV80/26DddhIPEQWRUREAAAAAABOTk4AXl5eAGtqa39fc1//cndw/26Agf8Tgnr/ZIx09VRNUEqlpKUAYmBifkNWSf9Uim70i4qPWf///wA8PDwAMTExGVtbW1hzc3Ppd313/5CSkP94fn//So6P/4yen78gGhkiAAAADnt2ej9ebV7qHHs5/3GHet2IgoYxMTExGoSEhOSQkJD1lpaW/7Kxsv+kpKT/goKC/4CFhf+TlZXzc3Nzx25tbYuIjY3qQ3d1/g55Z/9IkGf/nqOd6IiIiOV8fHzlh4eH5IiIiOOIiIjjiIiI44GBgeOAgIDjgYCA5oSEhMibm5uMhoiI6HCAgONwgILjb39444iKh+V+fn7lNzc3HH9/fxx8fHwcfHx8HHx8fByAgIAcgICAHH9/fxx+fn4YeHh4EX59fRyIgIAciYCAHIiAhBx/fn8cNjc2HEhISACBgYEAgICAAICAgACAgIAAgICAAICAgACAgIAAgICAAICAgACAgIAAgICAAICAgACAgIAAgYGBAEhISAD4HwAA+A8AAPAPAADwBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX19fADg3NwAAAAAOBgQFHAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEpKSgAyMTEKb29vonZ3dtxMTExIVVVVADIyMgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHZ2dgB/f38AeXd4TGd0a/ZKelz/cXdzswAAAAsdHR0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABhYWEAUE5PCYOBgrMqXD7/C3g1/2+NeumJf4UngYCBAEhISAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMjIwAjY2NAIuIikxhbmb2BWYr/wB8L/9CiF3/jpGPf////wAzMzMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAODg4AY2NjAIOAggmHhoezJls7/wB3L/8AejD/E2k1/3eIft1ya28ib29vACQkJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP///wCFgoRZXGxi9QNlKv8AeTH/DHg4/z9lTv9Tb17/e358gP///wALCwsAAAAAAAAAAAAAAAAAHh4eAERERAA3NzcicXFx3idcPP8DdTH/AHEu/zd7VP+SlZP/QFpL/3KAeN1KRkgiUE9QAAoKCgAAAAAAAAAAAAEBAQD///8AamhpgFxpYf8hc0P/FHo//xBtOv9ognTycW5vnFxoYvFVb2D/Z2hogP///wAAAAAAAAAAAEVFRQBYWFgATExMInV2dd1DalT/O41e/yN6S/9DeV7/dHh2sS8sLSBwcXDYPFlJ/3F8dtg/OTwWQ0NDABQUFAA1NTUArq6uAHh3eH9lb2n/W5Jz/1KZcv88gV3/cIR69VhVV0qqqakAb21ufk5fVv9de2r0hYOEWf///wAsLCwAHR0dGVpaWlh6fHvpbYd5/32wlf9moYL/WItx/42TkL8jICIiBQUFDn98fj9qdG7qLGlH/3iIft13c3UxGxsbGmtra+SIion1hpGM/5Swov+Mr57/eKON/2WQev+EkIrzeXl5x3Z1douChYPqV3hm/iV1R/9Mg2P/gYuF6G5ubuV5eXnlgYGB5Ht+feN9gH/jen5843d8eeNzeXbjeHt55oSEhMiNjY2MhIaF6G53cuNue3TjbHhx436Bf+WBgYHlV1dXHI+OjhyOjY0cjYuMHI6MjRyQjY8cko+QHJGQkRxoaGgYX19fEZOSkhyinqAco5ygHKOdoRydm5wcZmZmHF9fXwCMjIwAi4uLAIuLiwCLi4sAi4uLAIuLiwCMjIwAb29vAGlpaQCQkJAAlZWVAJWVlQCVlZUAlpaWAG1tbQD4HwAA+A8AAPAPAADwBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX19fADc3NwAAAAAOBgQFHAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEpKSgAxMTEKb3BvonZ4dtxMTExIVVVVADIyMgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHZ2dgCAf4AAeXd4TGd0bPZKelz/cXh0swAAAAsdHR0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABiYmIAUU9QCYOCgrMrXD7/C3g1/2+NeumJf4UngYGBAEhISAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMjIwAjY2NAIuIikxhbmb2BWYr/wB8L/9CiF3/jpGPf////wAzMzMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAODg4AY2NjAIOAggmHhoezJ1s7/wB4L/8AejD/E2k1/3eIft1ya28icG9vACUlJQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP///wCFgoRZXGxi9QNlKv8AeTH/DHg4/z9lTv9Tb17/e358gP///wANDQ0AAAAAAAAAAAAAAAAAHh4eAERERAA4NzcicXFx3idcPP8DdTH/AHEu/zd7VP+SlZP/QFpL/3KAeN1LRkkiUFBQAAoKCgAAAAAAAAAAAAEBAQD///8AamlqgFxpYf8hc0P/FHo//xBtOv9og3TycW5wnFxpYvFVb2D/Z2hogP///wAAAAAAAAAAAEVFRQBYWFgATExMInV2dd1DalT/O41e/yN6S/9DeV7/dXh2sS8sLSBwcXDYPFlJ/3F8dtg/OTwWQ0NDABUVFQA1NTUAr6+vAHh3eH9lb2n/W5Jz/1KZcv88gV3/cIR69VlVV0qqqqoAb21ufk5fVv9de2r0hYOEWf///wAsLCwAHh4eGVtaWlh6fHvpbYh6/32wlf9moYL/WItx/42TkL8jICIiBQUFDoB9fj9qdW/qLGlH/3iIf913c3UxGxsbGmtra+SIion1hpGM/5Swov+MsJ7/eKON/2WQev+EkIrzeXl5x3Z1douChYTqWHhm/iV1R/9Mg2P/gYuF6G9ub+V5eXnlgYGB5Ht+feN9gH/jen5843d8eeNzeXbjeHt55oSEhMiNjY2MhYaF6G53cuNue3TjbHhx436CgOWBgYHlV1dXHI+OjhyOjY0cjYuMHI6MjRyQjY8cko+QHJGQkRxoaGgYX19fEZOSkhyinqAco5ygHKOdoRydm5wcZmZmHF9fXwCMjIwAi4uLAIuLiwCLi4sAi4uLAIuLiwCMjIwAb29vAGlpaQCQkJAAlZWVAJWVlQCVlZUAlpaWAG1tbQD4HwAA+A8AAPAPAADwBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP///wAAAAAKAAAAEAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADY2NgAcGxsOd3d3j4eJiLdSUlI9cHBwAP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACsrKwAamhpUmZza/RKelz/fIN/nwAAAAYgICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDAwA9PT0AJiUmEXx7e7grXD7/C3g1/2+NeudeWFw2bGtrADo6OgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2tnaAG9sblxfbGT2BWYr/wB9L/9Ch1z/fH59jgAAAAMPDw8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDAwARkZGADQzNBV7e3vBJ1s7/wB4L/8AejD/E2k1/3SFe91VUFMqX15fABkZGQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP///wBycHFmWmpg+QNlKv8AeTH/DHg4/z9lTv9UcF//d3p5fv///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFxcXAE1NTQA/Pj4benp6ySdbPP8DdTH/AHEu/zd8VP6VmZf7QFpL/3WEfNJIQ0YfVFRUAAgICAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8AdHJzcF1rY/whc0P/FHo//xBtOv9rh3jobWprmlpmX/VWcWL8dHV0bf///wAAAAAAAAAAAC0tLQBUVFQAR0ZHIXl6edFDalT/O41e/yN6S/9Eel7/fYJ/nyckJh92eHfIPFlJ/3mFfsY3MTQXR0ZHABISEgAxMTEAAAAAAHVzdH5mcGr+W5Jz/1KZcv88gV3/c4l+6mJfYD+9vb0AdHN0c09gVv1aeGf5cXBxZefq6AAtLS0AFxcXEGVkZEh8fn3ibYd5/32wlf9moYL/WItx/4mQjcAYFRYgAAAAC2hlZ0locmzvLGpH/32Ng9JgXF46EhISEXh4eLmMjY3qhpKN/5Swov+MsJ7/eKON/2WQev+Bjof1eHh4wGlpaZWFiIbfV3hm/iV1R/9MgmL/gIqE5nl5ecB/f3/Pf39/6Hp8e+Z7f33meX175nV6eOZyeHXmdnp46Hx8fNRzc3Osg4SD6211cOdteXLnanZv53x/femBgYHdRkZGIWpqaiVqaWolaWhpJWppaiVsamslbWtsJW1sbCVKSkoiNzc3HWVlZShwbW4ocGxuKHBsbyhsa2soSEhIJllZWQB6enoAeXl5AHl5eQB5eXkAeXl5AHl5eQB6enoAXFxcAElJSQB4eHgAfX19AHx8fAB8fHwAfX19AF1dXQD4DwAA8A8AAPAHAADgBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANDQ0ADQ0NAA1NTUAfmt+AAEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACcnJwA3ODcKjY2Nf4mPiadERERCcW9xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQ0NACNjY0AdXJ1TGJxYvhDg0P/dX91pQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqKioAMTExCYOBg7MkWiT/BYAF/3CbcOZzaXIvZGNjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkpKSAHx5fE1fbF/2AWkB/wCAAP87lUL/gYmHkQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFRUVABERERh1c***JFsk/wB+AP8AfwD/Dm0R/3KHdOY7NDouNTU1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEBALCvsABfXV9uWWVZ/wFpAP8AgQD/CYQJ/z1mPf9Pc0//f4R/dLnAuQABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQAA+PT4Ze3t70CFbKf8AfgD/AH8A/zeRN/+anpr4OGI4/3mWetBOQU4ZPz8/AAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQC5ubkAfnt8blJqYP4Ac1v/AIEy/wiACf9oj2jxX1tfoVloWvpTgV//gYGCbsTDxAABAQEAAAAAAAAAAABBQUEAUlJSGIGAgNBBX1z/I4CB/wB/bP84iUX/bW9ssQcGByN3dnfQO107/3yNfNAZEBkZGBgYAAAAAAAAAAAA////AH5+fnRjY2P+cnFx/2uBgv8kg3n/Zo929UZAQ0pxcXEAfHl8a0lhSf1XhVf/amdqbXFwcQAAAAAAAAAAE2xsbEKJiYnldnZ2/4yMjP+AgIH/Zox9/4CTicUGAAMkAAAAFHRucj1ygnToIH0s/4CagtdLRUs7AAAAFGtra9ONjY3vgoKC/6ampv+fn5//fHx8/214dP+Aj433gICByVhXV66EjorpRXZu/QFtXP80g2j/dYR973V0dNN+fn7kkpKS44+Pj+KRkZHikJCQ4oyMjOKIiIjih4yM5JiYmMlxcXGul5ya5nWHg+J3iIridYeF4o2Tj+OOjY3kZmZmHZ+fnx2dnZ0dnJycHZ2dnR2fn58doaGhHaSioh1oaGgaPD09FpqXmB2poaMdqaGgHamhoh2joKIdZmZmHV5eXgCBgYEAgICAAICAgACAgIAAgICAAICAgACBgYEAW1tbADs7OwB/f38AgICAAICAgACAgIAAgYGBAF5eXgD4DwAA8A8AAPAHAADgBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKCgoACgoKAAoKCgAZlxiAAEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
  TrayIcon .= "AAAAAAAAAAAAAAAAACAgIAAhIiEKiIiIf5SXladOTk5Ce3p6ABEREQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQACHh4cAcG1vTGZxavhHd1r/en98pQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5OTkAODk5CYSCg7MqWz3/CXg0/3OQfuZpYmYvW1tbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQEAj5CQAISBg01hbmb2BGUq/wB7L/9Bh13/eXt6kQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAISEhACAgIBh5eHnIJVo6/wB3L/8AeTD/EWg0/3KCeeZFQEMuQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgUEAK+vrwBraGpuWmhg/wJlKv8AeTH/Cnc2/0BmUP9Rbl3/hIaFdLa5twAGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEyMgAzNTUZeXh50CVaOv8CdTH/AHEu/zh8Vf+Zm5r4PllJ/3qIgNBNRUoZPz8/AAAAAAAAAAAAAAAAABISEgC2trYAdnV2blxqYv4gc0L/FHo//w5sOP9qhHXxZmNloVllXvpVcWH/dXV1bsPCwgABAQEAAAAAAAEEAwBBQkEAUFBQGHx8fNBCaVL/O45f/yJ6Sv9Del3/c3V0sRQTFCN0dnXQOlhH/3aBe9AkHyIZISIiAAAAAAAAAAAA////AH9+f3Rlb2r+WpJy/1GYcf85gFv/cYV79U9MTkp+fX0Afnx+a05fVf1Zdmb/aWdobYKCggAAAAAAAAAAE2NiYkJ8fn3lboh6/4Cyl/9nooP/WYxx/4SKh8UGBQYkAAAAFGpnaT1venToKWdD/32NhNdTUFI7AAAAFG9vb9OGiIfvgIuG/46qnP+Hqpj/c52H/1+KdP98iIL3eHh4yVZWVq6DhYTpVHRi/R9wQv9HfV3/e4N+73V1ddN5eXnkh4eH44WIh+KFiYfigoeF4oCFg+J8g4DifYF/5IqKislsbGyujY+O5nV/euJ3g3zic4F54oOIheOFhYXkPj4+HW9vbx1tbGwdbWtsHW5sbR1wbW4dcW5wHXNxch1MTEwaNTU1Fnh3eB2DfoEdg32AHYR9gR2Afn8dT09PHTY2NgBSUlIAUVFRAFFRUQBRUVEAUVFRAFFRUQBSUlIAQEBAADMzMwBfX18AYGBgAGBgYABgYGAAYWFhAEdHRwD4DwAA8A8AAPAHAADgBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKCgoACgoKAApKSkAZ15kAAEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAgIAAiIiIKiIiIf5SWladNTU1Cenl6ABEREQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQACIiIgAcW5wTGdya/hIeFr/eoB8pQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5OTkAODg4CYOBg7MqWz3/CXg0/3OQfuZqYmcvXFtbAAEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQEAkJCQAISCg01ibmb2BGYq/wB9L/9Ch13/ent7kQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAISEhACAgIBh6eXnIJls6/wB4L/8AeTD/EWk0/3ODeeZFQEMuQUBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQEAK+vrwBqaGpuWmhg/wJlKf8AeTH/Cnc2/0FmUP9Sbl3/hIaFdLW5twAFBQUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIyMgA1NTUZeXh50CZaO/8DdjH/AHAu/zd9Vf+ZnJr4PlhJ/3qJgdBNRkoZPz8/AAAAAAAAAAAAAAAAABISEgC3t7cAd3Z3bl1qYv4gc0L/FHo//w9sOP9qhHbxZmNloVllXvpVcWH/dXV1bsPDwwABAQEAAAAAAAICAgBCQkIAUVFRGHx8fNBCaVP/O45f/yJ6Sv9Eel7/c3Z0sRUTFCN1dnXQOlhH/3aBe9AlHyIZISEhAAAAAAAAAAAA////AIB+f3Rmb2r+WpFy/1KZcv86gFv/cYV79VBMTkp+fn4Af31+a05fVv1Zd2b/aWdobYKCggAAAAAAAAAAE2NjY0J9fn3lbol6/4Czl/9no4P/WYxy/4SKh8UHBAYkAAAAFGtoaT1wenToKWdD/36NhNdUUFI7AAAAFG9vb9OHiIfvgIuG/4+qnf+Hqpj/c56I/1+KdP99iIL3eHh4yVdXV66DhYTpVHRi/R9wQf9HfV3/e4R/73V1ddN5eXnkh4iH44aIh+KFiYfig4eF4oCGg+J9hIDifoKA5IqKisltbW2ujo+O5nV/euJ3hHzidIF54oOIheOFhYXkPj4+HXBvcB1tbG0dbmxtHW9sbh1wbW8dcm5wHXNxch1MTEwaNTU1Fnl4eB2Ef4Idg32BHYR+gh2Bf4AdUFBQHTc3NwBSUlIAUlJSAFJSUgBSUlIAUlJSAFJSUgBSUlIAQUFBADMzMwBfX18AYWFhAGFhYQBhYWEAYmJiAEdHRwD4DwAA8A8AAPAHAADgBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANDQ0AExMTAAAAAAIAAAADQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABISEgAODg4Md3d3kYSGhbtVVVU8c3JyAAsLCwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFxcXACampoAaWdoUWdzbPdIeVv/fYN/oAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdHR0AFRUVD358fbkqWz3/CXg0/3GOfOlaU1c1XV1dAAEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADx8fEAuLi4AG5sbVthbWX4BGYq/wB9L/9CiF3/fH19jwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJycnACcnJxN9fH3CJls6/wB4L/8AeTD/EWk0/3aHfd9OSUwoSUlJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOfn5wByb3FlW2ph+wJlKf8AeTH/Cnc2/0FmUP9Sbl3/eXp5fv///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIyMgA1NDQZfHt8yyZaO/8DdjH/AHAu/zd9Vf+Xmpj7PlhJ/3iGftQ/OT0dNzY3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8AdHJzb11qY/0gc0L/FHo//w9sOP9tiHnqbGlql1pmX/dWcWL+dXV1bfz9/AAAAAAAAAAAAAICAgA8PDwAPz8/H3t6e9NCaVP/O45f/yJ6Sv9Eel7/foGAoRYVFhx4eXjKOlhH/3uHgMgrJCgVJiYmAAAAAAAAAAAA////AHV0dX5lb2r/WpFy/1KZcv86gFv/dYp/7GBcXj2lpKUAd3R2ck5fVf5beGj7cW9wY7u6uwAAAAAAAAAAEF1cXUZ9f37kbol6/4Czl/9no4P/WYxy/4aMicIIBQccAAAACltYWkhsdnHwKWdE/3+PhtRXU1Y4AAAAEH19fbqJionrgIuG/4+qnf+Hqpj/c56I/1+KdP99iYP2gICAvGJiYpmJi4rfU3Ni/h9wQv9HfV3/f4iD539+f8KEhITRhIWE6IOGheaDh4XmgYWD5n6DgeZ6gX7mfH9+6IWFhdBqamqwioyL63N8d+d0gXnncX5254CEgemIiIjeNjY2IlZWViZVVFQmVVRUJlZUVSZXVVYmWFZXJlpYWSY6OjoiJycnHldXVylfXF0oX1pdKF9bXShdW1wpPDw8JjIyMgBEREQAREREAERERABEREQAREREAERERABEREQANTU1ACkpKQBLS0sATExMAExMTABMTEwATExMADs7OwDwDwAA8A8AAOAHAADgBwAAwAMAAMADAACAAQAAgAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALS0tAElISQAAAAADAAAABgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0NDQADAwMKcnJyjoCDgLVaWVo5Z2ZnABMTEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHJycgCEhIQAZWNlTGZzZvhJe0n/goeCmgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAAHR4dCYKAgrMqXCr/BnoG/26MbutWT1Y2WFhYAAoKCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8AysrKAHFvcV1jbWP4AmcC/wCAAP88ij//dnp5lgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJSUlACUlJRR5d3nKIFMg/wB9AP8AgQD/DmoQ/3ODdd1JQkgjPj4+AAYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA////AL6+vgBvbG9lWGlX/QBrAP8AgQD/CX8J/z1mPf9OcE7/dnh2gP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgoKAC0tLQAtLS0Ue3p7yR5dLP8AfwD/AH8A/zaDNv+YmJj7Olk6/3mHeddLREsaPT09AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADd3d0Ad3R0ZldoaP0AbWP/AIE1/wh9Cf9timznaGRol1djV/pWdVb9d3Z3ZcnJyQD///8AAAAAAAkJCQA4ODgAPDs7Ind3d9dIWlr/LH+B/wB/cP83hEz/gIJ+mQsJCxd3eHfJOFw4/3iFeMknHycUJCQkAAAAAAAGBgYA+/v7AHJycn9kZmb/cXR0/3CBgf8ff3n/bIyB6WVdXzSUk5QAc3Fzc0lcSf9WelX9bmttZsHBwQASEhIAAAAAF1dWVkt+fn7jeXl5/4+Pj/9/gID/ZoB7/4KJhcQHBAYhAAAABk9NTklocWnwIGkq/3iIe9dUTlI0AAAAB25ubtqKj4/yjI2N/6Wlpf+Tk5P/fn19/3Z7eP+DjYf6eXx5xXx7fHuFh4fmRHFv/wVwW/84dmr/fIh/5oSFhL18fHzjhYiI4oeHh+GHh4fhg4OD4YKCguF/gIDhfYB+44mLicWEhISNiIqK5Gx7e+FtfoDha3x74XuCfeODg4PlIyMjHkVDQx5BQUEeQUFBHkNDQx5DQ0MeREREHkhGRx4uLS4aHh4eEkJBQR5OR0ceTkVFHk5GRh5JRkgeKCgoHhkZGQAlJSUAJSUlACUlJQAlJSUAJSUlACUlJQAlJSUAHh4eABkZGQAkJCQAJSUlACUlJQAlJSUAJSUlABwcHAD4HwAA8A8AAPAPAADgBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAODg4AGRkZAAAAAADAAAABgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUVFQAHCAcKenp6jomLibVYV1c5ZWVlABoaGgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFVVVQCJiYkAb21uTGhzbPhIeVv/goiFmgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQAmJiYAGBcYCYOBgrMqWz3/CXgz/3GNfOtWT1M2WVlZABsbGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8AwL+/AGpoal1hbWb4BGUq/wB8L/9Ch1z/d3h3lgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQAJCQkACAgIBR5eHnKJVk6/wB5L/8AejD/EGgz/3iJf91WT1MjSkpKAAYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA////ALq6ugBxb3BlW2lh/QJlKf8BejH/Cnc2/0BlT/9Rbl3/d3h3gP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGADY2NgA6OjoUfn19ySVaOv8CdTH/AHAu/zd9VP+Zm5r7PVhI/3aEfNdCOz8aNjY2AAMDAwAAAAAAAAAAAAAAAADm5eYAfnx9Zl5rY/0gckL/FHo//w5rN/9vinvna2hql1llXvpWcmL9fXx8ZcjJyQD///8AAAAAABUVFQA1NTUANTU1Inl5eddCaFP/O45f/yJ6Sv9Eel3/hoiHmRMREhd5ennJOVdG/3qGf8kmICMUJCQkAAQEBAAICAgA7OzsAHRzdH9kbmn/W5Jz/1Oac"
  TrayIcon .= "/85gFr/d4yC6W9qbDSUlJQAdXN1c01eVP9aeGf9bWtsZr29vQAUFRQAAAAAF1dXV0t+f3/jbId5/3+ylv9nooL/Wo1y/4WKh8QGBAUhAAAABlVTVElsdnDwKWhE/32MhNddWFs0AAAAB2tra9qGh4fyf4uG/5Csnv+Hqpj/c52H/1+Ldf99iIL6e3t7xXd3d3uFiIbmVHRj/yBxQ/9Ifl7/goqF5oKCgr17e3vjiImJ4omLiuGIi4rhhYqI4YKIheF/hoLhf4SB44+Pj8WEhISNjpCP5HeBe+F4hX7hdYN64YKHhOOFhYXlMTExHllZWR5WVFUeVlVVHldVVh5ZVlceWldZHlxaWx4+Pj4aNTU1EmVkZR5uamwebmhsHm9pbB5samseQUFBHiYmJgA6OjoAOTk5ADk5OQA5OTkAOTk5ADk5OQA6OjoALy8vAC8wMABJSUkAS0tLAEpKSgBKSkoAS0tLADY2NgD4HwAA8A8AAPAPAADgBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOTk5AGVkZQAAAAADAAAABgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUVFQAICAgKenp6jomLirVYV1g5ZmVlABoaGgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFVVVQCJiYkAb21uTGhzbPhJeVv/goiFmgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQAmJiYAGBgYCYOBg7MqWz3/CXkz/3GNfOtWT1M2WVhZABsbGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8AwMDAAGtoal1ibWb4BGYq/wB9L/9Ch13/d3h3lgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQAJCQkACAgIBR5eHnKJVo6/wB4L/8AejD/EWgz/3iJf91WT1MjSkpKAAYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA////ALq6ugBxb3BlW2lh/QJlKf8BejH/Cnc2/0FmUP9Sbl3/d3h3gP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGADc3NwA7OjsUfn19ySVaOv8DdjH/AHAu/zd9Vf+Zm5r7PVhJ/3eEfNdCPD8aNzY2AAMDAwAAAAAAAAAAAAAAAADl5eUAfnx9Zl5rY/0gc0L/FHo//w5rOP9vinvnbGhql1llXvpWcmL9fX19ZcnJyQD///8AAAAAABUVFQA1NTUANTU1Inl5eddCaVP/O49f/yJ6Sv9Eel7/hYiHmRQREhd5enrJOVdG/3uGgMkmHyMUJCQkAAQEBAAICAgA7OvsAHRzc39kbmj/W5Jz/1Oac/85gFv/d4yC6W9qbDSUlJQAdnR1c01eVf9aeGf9bWtsZr29vQAUFBQAAAAAF1dXV0t+f3/jbYd5/3+yl/9nooP/WY1y/4WKh8QGBAUhAAAABlVSVElsdnHwKWdE/36NhNddWVs0AAAAB2tra9qGh4fyf4uG/5Csnv+Iqpn/c56I/2CLdf99iIL6fHt8xXd3d3uFiIfmVHRj/yBxQ/9If17/goqF5oKCgr17e3vjiImJ4omMiuGIjIrhhoqI4YOIheF/hoLhgISC45CQkMWEhISNjpCP5HeBe+F4hX7hdYN74YOIheOFhYXlMTExHllZWR5WVFUeVlVVHldVVh5ZVlceWldZHlxaWx4+Pj4aNTU1EmVkZR5uamwebmhsHm9pbB5samseQUFBHiYmJgA6OjoAOTk5ADk5OQA5OTkAOTk5ADk5OQA6OjoALy8vAC8vLwBJSUkAS0tLAEpKSgBKSkoAS0tLADY2NgD4HwAA8A8AAPAPAADgBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOTk5AE1MTQAAAAAHAAAADAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABMTEwAICAgLd3Z2koOFhL1UVFQ7bm5uAB4eHgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHFxcQCTk5MAaWZoUWh0bPdJeVv/foOAoAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQAdHR0AEBAQDn58froqWz3/CXgz/3KOfOlZUlY0WVlZABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8Ar6+vAG5rbVthbWb5BGYq/wB9L/9CiF3/fH19jwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMAJiYmACMiIxN+fH3DJVo6/wB4L/8AejD/EWgz/3eHfeBMR0ooRkVFAAYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANfW1wBxb3FlXGph+wJlKf8BejH/Cnc2/0FmUP9Sbl3/eXp6fv///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQUFADAwMAAyMTEYfXx8yyVaOv8DdjH/AHAu/zd9Vf+Ympn7PVhJ/3iGftU9NzodNDQ0AAICAgAAAAAAAAAAAAAAAAD///8AdHJzb15qY/0gc0L/FHo//w5sOP9uiHrqa2hql1pmX/dWcWL+dXR1bOnq6gAAAAAAAAAAAA0NDQA7OzsAPTw8Hnt7e9NCaVP/O49f/yJ6Sv9Eel7/foGAoREPEBp4eXnKOVdH/3uHgMgmHyMUJSUlAAQEBAAKCgoA////AHZ0dX5lbmn/W5Jz/1Oac/85gFv/doqA7V9aXD2hoaEAd3R2ck5fVf9beWj7cW5wY7KysgAKCgoAAAAAD11dXUZ9f37kbYd5/3+yl/9nooP/Wo1y/4WKiMMIBQcbAAAACVhWV0dsdnHwKWdE/4CPhtRXU1U4AAAAD3x8fLyKi4vrgIuG/5Gsn/+Iq5n/c56I/2CLdf9/ioT2gYGBvWBgYJmKjIvfVXRj/iBxQ/9Ifl7/gYmE6H9+fsOEhITThYaF6IaJh+aFiYfmg4eF5oCFg+Z8g4DmfYF/6IeHh9FqamqvioyL63R9eOd1gnrncn9353+EgemJiYnfKioqIkZGRiZDQ0MmRENDJkVDRCZGREUmR0VGJklHSCYvLy8iISEhHktKSilRTlAoUU1PKFJNUChQTk8pMzMzJiMjIwAvLy8ALy8vAC8vLwAvLy8ALy8vAC8vLwAwMDAAJSUlAB8fHwA5OTkAOjo6ADo6OgA6OjoAOjo6ACwsLAD4DwAA8A8AAPAHAADgBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKSkpAEVERQAAAAAGAAAACwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsLCwAAAAAKd3d3k4WHhr5UU1Q7amlqAA0NDQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADk5OQCJiYkAZ2VnUGdzaPhFekf/foR+oAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVFRUACAgIDX98f7ooXCj/BnoG/3GOcepXT1c0U1NTAAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB9fX0ApqamAG5rblphbWH5AWgC/wCAAP9AikH/fX19jwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHx8fAB0cHRJ+fX7EI1sk/wB+AP8AgAD/DW4O/3aJd+FLREsnQEBAAAEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA////AMbGxgBxbnBlW2tb/ABrAP8AgQD/CIAI/z1oP/9PcVD/eXp5ff///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEBACoqKgAtLS0XfHt9zB1cLv8Afwb/AH8A/zOGNP+Ym5j7Ols6/3eJd9Y5MTkcLi4uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8Ac3Jyb1xoY/4PbUj/AYE0/wZ+Ev9rjWvqa2ZrlVloWfhTdlT/dXR1bNnZ2QD///8AAAAAAAQEBAA1NTUAOjo6HXx8fNRCXlP/OYBo/xJ/S/82hlH/f4J+nwoIChh5ennLNlw2/3uJe8khGCETHh4eAAAAAAAAAAAA////AHV1dX5mbGv/ZYZ+/1iMff8zf1//cY597GFaXjqampoAd3R3ckxhTP9YfVj7cW5wYqinpwAAAAAAAAAADVxcXER+f37lbX58/4Kkn/9zmpD/XIx7/4WKh8IAAAAYAAAACVZTVUVrd27xHm4x/36Qg9VVT1I3AAAADn19fb2Ji4rrgoqJ/5qqqP+LoZ3/dpOM/2CEfv99h4X1gYGAvl1dXZ2JiongTXNi/wpvQ/82el7/fIaC6H9+f8aGhobXhoeH64mLi+iKjIvoiIqJ6IKGheh/hIPofoKB6oeHh9VoaGi0i42M7HN+eehzgXzobX946H6EguqLioviLCwsJElISChGRUUnRkVFJ0ZFRidIR0cnSkhIJ0tKSigxMTEkICAgHk1NTShVUVMnVVBSJ1dRUydUUVIoNDQ0JiQkJAAwMDAAMDAwADAwMAAwMDAAMDAwADAwMAAxMTEAJiYmAB0dHQA3NzcANzc3ADc3NwA3NzcAODg4ACoqKgD4DwAA8A8AAPAHAADgBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKSkpAENDQwAAAAAGAAAACwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsLCwAAAAAKdnZ2k4SFhL5TU1M7amlpAA0NDQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADk6OQCKiooAZ2VnUGh0bPhIeVr/foOAoAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVFRUACAgIDX99froqWz3/CHkz/3KOfepXUFQ0VFNTAAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAgYEApqamAG1rbVpibWb5A2Yp/wB9L/9CiF3/fX19jwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAgAB0dHRJ+fX7EJVk5/wB5L/8AezD/EGgz/3iIfuFLRUgnQUBBAAEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA////AMbGxgBxb3BlXGph/AJlKf8BeTH/Cnc2/0FmUP9Sbl3/eXp6ff///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEBACkqKQAtLS0XfXx9zCVZOv8DdjH/AHAt/zZ8VP+anJv7PFdI/3mHf9Y5MzccLi4uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8AdHJzb15qY/4gckL/FHk//w1rN/9viXvqa2hqlVpmX/hWcmL/dXR0bNnZ2QD///8AAAAAAAQEBAA1NTUAOjo6HXx7e9RCaVL/PI9g/yN5Sv9DeV3/gYOCnwoICRh5ennLOFdG/3yHgckiGx8THx8fAAAAAAAAAAAA////AHZ0dX5lbmn/WpFy/1KYcf85f1r/douA7GFcXzqbm5sAd3V2ck1eVf9beWj7cW9wYqmpqQAAAAAAAAAADV1cXER9f37lbId5/4Cyl/9nooP/Wo1z/4WKiMIAAAAYAAAACVZUVUVtdnHxKGdD/4CPhtVUUFM3AAAADn19fb2Ki4rrfoqF/4+rnf+GqZf/c52H/1+JdP9+iYT1gICAvl1dXZ2KjIvgVHNi/x9wQf9IfV3/gYiE6H59fsaDg4PXg4SE64WIh+iFiYfogoeF6H+Fguh8g3/ofIB+6oSEhNVoaGi0ioyL7HR+eOh1gnvocoB36H+EgeqJiIniKSkpJEVERShCQUInQkFCJ0NCQidFQkMnRkNEJ0dGRyguLi4kHx8fHktKSyhSTlAnUk1QJ1JOUCdQTlAoMjIyJiEhIQAtLS0ALCwsACwsLAAsLCwALCwsACwsLAAtLS0AIyMjABwcHAA1NTUANTU1ADU1NQA1NTUANjY2ACkpKQD4DwAA8A8AAPAHAADgBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKSkpAENDQwAAAAAGAAAACwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsLCwAAAAAKdnZ2k4SFhL5TU1M7amlpAA0NDQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
  TrayIcon .= "AAAAAAAAAAAAAAAAADo6OgCKiooAZ2VnUGhzbPhIeVr/foOAoAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVFRUACAgIDX99froqWz3/CHkz/3KOfepXUFQ0VFNTAAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACBgYEApqamAG5rbVpibWb5A2Yp/wB9L/9CiF3/fX19jwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAgAB0dHRJ+fX7EJVk5/wB5L/8AejD/EGgz/3iIfuFLRUgnQUBAAAEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA////AMbGxgBxb3BlXGpi/AJlKf8BeTH/Cnc2/0FmUP9Sbl3/eXp6ff///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEBACoqKgAtLS0XfXx9zCVZOv8DdjH/AHAu/zd8VP+anJv7PFdI/3mGf9Y5MzccLy4uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8AdHJzb15qY/4gc0L/FHpA/w5rN/9viXvqa2hqlVpmX/hWcmL/dXR0bNnZ2QD///8AAAAAAAQEBAA1NTUAOjo6HXx7fNRCaVL/PI9g/yJ6Sv9Del7/gYOCnwoICRh5ennLOVdG/3yHgckiGx8THx8fAAAAAAAAAAAA////AHZ0dX5lbmn/WpJz/1KZcv85f1r/d4uB7GFcXzqbm5sAd3V2ck5eVf9beWj7cW9wYqmpqQAAAAAAAAAADV1cXER9f37lbId5/4Czl/9no4P/Wo1z/4WKiMIAAAAYAAAACVZUVUVtdnHxKGdD/4CPh9VUUFM3AAAADn19fb2Ki4rrf4qF/4+rnf+GqZj/c52I/1+JdP9+iYT1gICAvl5eXp2KjIvgVHNi/x9wQv9HfV3/gYiE6H5+fsaDg4PXg4SE64aIh+iFiYfog4eF6H+Fguh8g3/ofIF+6oSEhNVoaGi0ioyL7HR+eOh1gnvocoB46H+EgeqJiYniKSkpJEVFRShCQUInQ0FCJ0NCQydFQkQnRkNFJ0dGRyguLi4kHx8fHktLSyhSTlAnUk1QJ1NOUSdQT1AoMjIyJiEhIQAtLS0ALS0tAC0tLQAtLS0ALS0tAC0tLQAtLS0AIyMjABwcHAA1NTUANTU1ADU1NQA1NTUANjY2ACkpKQD4DwAA8A8AAPAHAADgBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJycnAD4+PgAAAAAGAAAACwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsLCwAAAAAKd3d3k4SFhL5TU1M7amlqAA0NDQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQACMjIwAaGZnUGhzbPhIeVr/foOAoAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWFhYACAgIDX99frsqWz3/CHkz/3KOfepXUFQzVFRUAAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB6enoApaWlAG1rbFpibWb5A2Yp/wB9L/9CiF3/fX19jwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAgAB0dHRJ+fX7EJVk5/wB5L/8AejD/EGgz/3iIfuFKREgnQEBAAAEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA////AMnIyQBxb3BlXGpi/AJlKf8BeTH/Cnc2/0FmUP9Sbl3/eXp5fv///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEBACoqKgAtLS0XfXx9zCVZOv8DdjH/AHAu/zd8VP+am5r8PFdI/3mHf9U5MzccLy8vAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8AdHJzb15qY/4gc0L/FHpA/w5rN/9uiHrramdpllpmX/hWcmL/dXR0bNnZ2QD///8AAAAAAAQEBAA1NTUAOTk5HXx7e9RCaVL/PI9g/yJ6Sv9Del7/f4GAoQkICRl5ennLOVdG/3yHgckhGh4THh4eAAAAAAAAAAAA////AHV0dX5lbmn/WpJz/1KZcv85f1r/doqA7V5ZXDybmpsAd3V2ck5eVf9beWj8cG5vY6ioqAAAAAAAAAAADlxbW0V9f37lbId5/4Czl/9no4P/Wo1z/4WKh8MAAAAZAAAACFZUVUVtdnHxKGdD/4GQh9VVUFM3AAAADnx8fL+Ji4rsfoqF/4+rnf+GqZf/c52I/1+JdP9+iYP2gYGBvWBgYJqKjIvgVHNi/x9wQv9HfV3/gYiE6H5+fsWEhITVhYWF6YeKiOaGiojmhIiG5oCGg+Z9hIDmfYJ/6IeHh9FqamqwioyL7HR+eOh1gnvocoB46H+EgeqJiYniKysrIklJSSVGRUYlR0VGJUdGRiVJRkglSkdJJUxKSyYxMTEhHyAgHUtLSyhSTlAnUk1QJ1NOUSdQT1AoMjIyJiMjIwAvLy8ALy8vAC8vLwAvLy8ALy8vAC8vLwAwMDAAJSUlABwcHAA1NTUANTU1ADU1NQA1NTUANjY2ACkpKQD4DwAA8A8AAPAHAADgBwAA4AcAAMADAADAAwAAgAEAAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
  
  hGdip := DllCall("Kernel32.dll\LoadLibrary", "Str", "Gdiplus.dll") ; Load module
  VarSetCapacity(GdiplusStartupInput, (A_PtrSize = 8 ? 24 : 16), 0) ; GdiplusStartupInput structure
  NumPut(1, GdiplusStartupInput, 0, "UInt") ; GdiplusVersion
  VarSetCapacity(pToken, 0)
  DllCall("Gdiplus.dll\GdiplusStartup", "PtrP", pToken, "Ptr", &GdiplusStartupInput, "Ptr", 0) ; Initialize GDI+
  
  BMPTrayIcon := GdipCreateFromBase64(TrayIcon, 2)
  
  ; Free GDI+ module from memory
  DllCall("Kernel32.dll\FreeLibrary", "Ptr", hGdip)
  
  
    Toggle := 1 ; 0 - minimized, 1 maximized
    AbleToMin := 1
    
    Menu, Tray, NoStandard
    Menu, Tray, Icon, % "HBITMAP:*" BMPTrayIcon
    ;;Menu, Tray, Icon, icon.ico
    Menu, Tray, Add, Minimize, Min
    Menu, Tray, Default, Minimize
    Menu, Tray, Add
    ;;Menu, Tray, Add, Change Hotkey, Settings
    Menu, Tray, Add, Exit, Exit
    Menu, Tray, Click, 1
    Menu, Tray, Tip, GTA V Private Public Session Creator
    
    
   
  
    Gui, Settings: +E0x20 -Caption +AlwaysOnTop +LastFound +ToolWindow
    Gui, Settings: Color, 000000
    Gui, Settings: font, s15 c000000, FixedSys
  
    Gui, Settings: Add, Progress, x0 y0 w250 h35 Disabled BackgroundC4AF626
    Gui, Settings: Add, Text, xp yp wp hp BackgroundTrans 0x201 gUIMove, Settings
  
    
    Gui, Settings: font, s15 c4AF626, FixedSys
    
    Gui, Settings: Add, text, x67 y45 , Minimize Hotkey
    Gui, Settings: Add, Hotkey, vRestart w150 x50 y65, F11
    
    
    Gui, Settings: font, s15 c000000, FixedSys
    Gui, Settings: Add, Progress, x67 y100 w125 h30 Disabled BackgroundC4AF626
    Gui, Settings: Add, Text, xp yp wp hp BackgroundTrans 0x201 +Border gSaveSettings, Save + Restart
  
    Gui, Settings: Add, Picture, % "x" 0 " y" 0 " w" 250 " h" 3 " +0x4E +HWNDhPicture1"
    CreatePixel("4AF626", hPicture1)
  
    Gui, Settings: Add, Picture, % "x" 0 " y" 147 " w" 250 " h" 3 " +0x4E +HWNDhPicture2"
    CreatePixel("4AF626", hPicture2)
  
    Gui, Settings: Add, Picture, % "x" 0 " y" 0 " w" 3 " h" 150 " +0x4E +HWNDhPicture3"
    CreatePixel("4AF626", hPicture3)
  
    Gui, Settings: Add, Picture, % "x" 247 " y" 0 " w" 3 " h" 150 " +0x4E +HWNDhPicture4"
    CreatePixel("4AF626", hPicture4)
  
  
  
  
  
  
    
    Beginning:
    
    Gui, +E0x20 -Caption +AlwaysOnTop +LastFound +ToolWindow
    Gui, Color, 000000
    Gui, font, s15 c000000, FixedSys
  
    Gui, Add, Progress, x0 y0 w250 h35 Disabled BackgroundC4AF626
    Gui, Add, Text, xp yp wp hp BackgroundTrans 0x201 gUIMove, GTA V Private Public Session
  
    Gui, Add, Progress, x67 y150 w125 h30 Disabled BackgroundC4AF626 vStartButton
    Gui, Add, Text, xp yp wp hp BackgroundTrans 0x201 vStartText +Border gStart, Start Hacking
  
    Gui, Add, Progress, x15 y250 w100 h30 Disabled BackgroundC4AF626 vMinButton hidden
    Gui, Add, Text, x15 y250 w100 h30 BackgroundTrans 0x201 vMinText +Border gMin hidden, Minimize
    
    Gui, Add, Progress, x135 y250 w100 h30 Disabled BackgroundC4AF626 vExitButton hidden
    Gui, Add, Text, x135 y250 w100 h30 BackgroundTrans 0x201 vExitText +Border gExit hidden, Exit
    
    Gui, Add, Progress, x50 y150 w150 h30 Disabled BackgroundC4AF626 vRestartButton hidden
    Gui, Add, Text, x50 y150 w150 h30 BackgroundTrans 0x201 vRestartText +Border gRestart hidden, Restart
  
    Gui, Add, Picture, % "x" 0 " y" 0 " w" 250 " h" 3 " +0x4E +HWNDhPicture1"
    CreatePixel("4AF626", hPicture1)
  
    Gui, Add, Picture, % "x" 0 " y" 297 " w" 250 " h" 3 " +0x4E +HWNDhPicture2"
    CreatePixel("4AF626", hPicture2)
  
    Gui, Add, Picture, % "x" 0 " y" 0 " w" 3 " h" 300 " +0x4E +HWNDhPicture3"
    CreatePixel("4AF626", hPicture3)
  
    Gui, Add, Picture, % "x" 247 " y" 0 " w" 3 " h" 300 " +0x4E +HWNDhPicture4"
    CreatePixel("4AF626", hPicture4)
  
    Gui, Show, w250 h300, GTA V Private Public Session
  
  Return
  
  
  Settings:
    Gui, Settings: Submit
  	Gui, Settings: Show, w250 h150, GTA V Private Public Session Settings
  Return
  
  SaveSettings:
    Gui, Settings: Submit
  Return
  
  Restart:
    Gui, Destroy
    Goto, Beginning
  Return
  
  Start:
    AbleToMin := 0
    
    Gui, font, s15 cC4AF626, FixedSys
    GuiControl, Hide, StartButton
    GuiControl, Hide, StartText
  
    Iterate := 1
    LineY := 45
    Texts := ["Checking disk size", "Preparing to format C:/", "Choosing NTFS type", "Formatting: 0%", "Formatting: 25%", "Formatting: 50%", "Formatting: 75%", "Formatting: 100%", "Formatting failed! Success!", "Private Public Session Done!"]
    TextsNum := 10
    SleepTime := 1000
    
    If (ProcExist("GTA5.exe") != 0)
      Process_Suspend("GTA5.exe")
    else
    {
      Texts := ["Loading processes...", "Searching for GTA5.exe", "    Error!", "  GTA5.exe Not found!"]
      TextsNum := 4
      SleepTime := 500
    }
    
    Loop, %TextsNum%
    {
      Gui, Add, Text, x15 y%LineY% h20 w240, % Texts[Iterate]
  
      LineY := Iterate * 20 + 45
      Iterate := Iterate + 1
      Sleep, %SleepTime%
    }
  
    If (ProcExist("GTA5.exe") != 0)
    {
      Process_Resume("GTA5.exe")
      
      GuiControl, Show, ExitButton
      GuiControl, Show, ExitText
      GuiControl, Show, MinButton
      GuiControl, Show, MinText
    }
    else
    {
      GuiControl, Show, RestartButton
      GuiControl, Show, RestartText
    }
    
    AbleToMin := 1
  
  Return
  
  F11::
  Min:
  ToolTip
  If (AbleToMin == 1)
  {
    Toggle := 1 - Toggle
  
    If (Toggle == 0)
    {
      Gui, Destroy
      Sleep, 15
      Menu, Tray, Rename, Minimize, Maximize
      ToolTip, GTA V Private Public Session Maker is still working`nClick on tray icon or F11 to maximize, A_ScreenWidth - 150, A_ScreenHeight - 68
      SetTimer, RemoveToolTip, -5000
    }  
    Else
    {
      Menu, Tray, Rename, Maximize, Minimize
      goto Beginning
    }
  }
  Return
  
  Exit:
    ;Reload
    ExitApp
  Return
  
  
  UImove:
    PostMessage, 0xA1,2,,,A
  Return
  
  RemoveToolTip:
    ToolTip
  Return
  
  
  CreatePixel(Color, Handle) {
  	VarSetCapacity(BMBITS, 4, 0), Numput("0x" . Color, &BMBITS, 0, "UInt")
  	hBM := DllCall("Gdi32.dll\CreateBitmap", "Int", 1, "Int", 1, "UInt", 1, "UInt", 24, "Ptr", 0, "Ptr")
  	hBM := DllCall("User32.dll\CopyImage", "Ptr", hBM, "UInt", 0, "Int", 0, "Int", 0, "UInt", 0x2008, "Ptr")
  	DllCall("Gdi32.dll\SetBitmapBits", "Ptr", hBM, "UInt", 3, "Ptr", &BMBITS) 
  	DllCall("User32.dll\SendMessage", "Ptr", Handle, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", hBM)
  }
  
  Process_Suspend(PID_or_Name){
    PID := (InStr(PID_or_Name,".")) ? ProcExist(PID_or_Name) : PID_or_Name
    h:=DllCall("OpenProcess", "uInt", 0x1F0FFF, "Int", 0, "Int", pid)
    If !h  
      Return -1
    DllCall("ntdll.dll\NtSuspendProcess", "Int", h)
    DllCall("CloseHandle", "Int", h)
  }
  
  Process_Resume(PID_or_Name){
    PID := (InStr(PID_or_Name,".")) ? ProcExist(PID_or_Name) : PID_or_Name
    h:=DllCall("OpenProcess", "uInt", 0x1F0FFF, "Int", 0, "Int", pid)
    If !h  
      Return -1
    DllCall("ntdll.dll\NtResumeProcess", "Int", h)
    DllCall("CloseHandle", "Int", h)
  }
  
  ProcExist(PID_or_Name=""){
    Process, Exist, % (PID_or_Name="") ? DllCall("GetCurrentProcessID") : PID_or_Name
    Return Errorlevel
  }
  
  
  GdipCreateFromBase64(B64, RetType := 0) { ; 0=pBitmap, 1=HICON, 2=HBITMAP
  	VarSetCapacity(B64Len, 0)
  	DllCall("Crypt32.dll\CryptStringToBinary", "Ptr", &B64, "UInt", StrLen(B64), "UInt", 0x01, "Ptr", 0, "UIntP", B64Len, "Ptr", 0, "Ptr", 0)
  	VarSetCapacity(B64Dec, B64Len, 0) ; pbBinary size
  	DllCall("Crypt32.dll\CryptStringToBinary", "Ptr", &B64, "UInt", StrLen(B64), "UInt", 0x01, "Ptr", &B64Dec, "UIntP", B64Len, "Ptr", 0, "Ptr", 0)
  	pStream := DllCall("Shlwapi.dll\SHCreateMemStream", "Ptr", &B64Dec, "UInt", B64Len, "UPtr")
  	VarSetCapacity(pBitmap, 0)
  	DllCall("Gdiplus.dll\GdipCreateBitmapFromStreamICM", "Ptr", pStream, "PtrP", pBitmap)
  
  	If (RetType = 2) {
  		VarSetCapacity(hBitmap, 0)
  		DllCall("Gdiplus.dll\GdipCreateHBITMAPFromBitmap", "UInt", pBitmap, "UInt*", hBitmap, "Int", 0XFFFFFFFF)
  	}
  
  	If (RetType = 1) {
  		DllCall("Gdiplus.dll\GdipCreateHICONFromBitmap", "Ptr", pBitmap, "PtrP", hIcon, "UInt", 0)
  	}
  
  	ObjRelease(pStream)
  
  	return (RetType = 1 ? hIcon : RetType = 2 ? hBitmap : pBitmap)
  }

  Download:
  <b>Downloadable Files</b> Downloadable Files
  Last edited by Hentai; 05-29-2020 at 10:29 AM.
  Do you like my bot for Trove?
  Feel free to add urself as my referral, this will be enough prize for me
  E3LMNCWEED92QPX9DKFJ
  Or you can donate via jsp: Ashcan

 2. The Following 13 Users Say Thank You to konradmm For This Useful Post:

  Black_Specii (4 Weeks Ago),born4games (4 Weeks Ago),bouba54 (3 Weeks Ago),cacchamp89 (4 Weeks Ago),chromie496 (3 Weeks Ago),derspieleidiot (3 Weeks Ago),F4iimeeee (05-29-2020),Kichikamato (1 Week Ago),MikeT83 (05-28-2020),pedregon (05-28-2020),samuel95 (1 Week Ago),soggyNoodle (05-29-2020),vvmachete (4 Weeks Ago)

 3. #2
  badrillex's Avatar
  Join Date
  Jun 2016
  Gender
  male
  Location
  Behind you
  Posts
  19
  Reputation
  10
  Thanks
  3
  My Mood
  Bashful
  it does nothing

 4. #3
  konradmm's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Gender
  male
  Posts
  134
  Reputation
  10
  Thanks
  2,021
  My Mood
  Sad
  Quote Originally Posted by KOTE_B_3D View Post
  1) x64.exe => 4/72 detected
  2) x86.exe => 9/72 detected

  seriously?) fuck off dumbest virus maker! THREAD MUST BE DELETED// author BANNED

  best way for public empty session .. sit at home for some minutes or stay away in internet (watching cars/maze bank) after 5-10 minutes = 0 people in session
  first of all, noone is flaming you so you should stop too.
  I included source, if u dont trust exe, u can also download source itself.

  After 5-10 minutes of afk you are moved back to GtaV Single Player cuz cheater is kicking all.

  Quote Originally Posted by badrillex View Post
  it does nothing
  What do you mean by nothing? Ive tested it on both Win7/Win10 and for me it literally suspends process for 10ish seconds to get kicked from public session into public session while u being alone.

  Are you sure u ran that AFTER u joined public session ?
  Do you like my bot for Trove?
  Feel free to add urself as my referral, this will be enough prize for me
  E3LMNCWEED92QPX9DKFJ
  Or you can donate via jsp: Ashcan

 5. #4
  monsterspeed02's Avatar
  Join Date
  Jan 2019
  Gender
  male
  Posts
  8
  Reputation
  10
  Thanks
  0

  lol

  lmao you can do the exact same thing with the resource monitor by suspending gta5.exe for 10 seconds lololol

 6. #5
  konradmm's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Gender
  male
  Posts
  134
  Reputation
  10
  Thanks
  2,021
  My Mood
  Sad
  My game language is in polish but i suppose u all can understand whats happening.

  Just to avoid further accusations i decided to record movie anyway
  Quote Originally Posted by monsterspeed02 View Post
  lmao you can do the exact same thing with the resource monitor by suspending gta5.exe for 10 seconds lololol
  Of course you can, but pressing single F11 to maximize and clicking button is much easier than going into resource monitor suspending for 10ish seconds etc. Script simply does everything for you.
  Last edited by konradmm; 05-29-2020 at 03:13 PM.
  Do you like my bot for Trove?
  Feel free to add urself as my referral, this will be enough prize for me
  E3LMNCWEED92QPX9DKFJ
  Or you can donate via jsp: Ashcan

Similar Threads

 1. [Release] SOLO PUBLIC SESSION✔ [1.41 Update] [EASY]✔
  By DarwinGR in forum Grand Theft Auto 5 (GTA V) Hacks & Cheats
  Replies: 127
  Last Post: 4 Days Ago, 07:32 PM
 2. [Release] GTA V Solo Public Session - Firewall - IP Whitelist [v3.0]
  By Bokyyy412 in forum Grand Theft Auto 5 (GTA V) Hacks & Cheats
  Replies: 199
  Last Post: 3 Weeks Ago, 04:42 AM
 3. GTA V solo public session (PC)
  By acescottie in forum Grand Theft Auto 5 (GTA V) Discussions
  Replies: 3
  Last Post: 11-07-2018, 06:01 PM
 4. IS ANYONE KNOW A METHOD TO GET IN A SOLO PUBLIC SESSION IN GTA V PS4
  By MousiosGR in forum Grand Theft Auto 5 (GTA V) Help
  Replies: 0
  Last Post: 01-20-2018, 06:22 AM
 5. [Release] GTA V Solo Public Session - Firewall - IP Whitelist
  By Bokyyy412 in forum Grand Theft Auto 5 (GTA V) Hacks & Cheats
  Replies: 14
  Last Post: 05-28-2017, 10:51 PM